دبیرستان شهدای پارس خودرو

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

انتخابات انجمن اولیاء

اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان البرز و علامه حلی (تیزهوشان)
Top