کادر مدرسه

کادر مدرسه

گروه قرآن

آقای فتاح

گروه مطالعات اجتماعی

آقای بختیاری آقای هاشمی

گروه زبان انگلیسی

آقای خدامرادی

گروه ادبیات

آقای ربانی 

گروه عربی

آقای نایبی آقای معیری

گروه علوم

آقای تفرشی آقای ولی تبار

گروه ریاضی

آقای ابراهیم زاده آقای بختیاری

معاونت

جناب آقای خدامرادی جناب آقای فتاح جناب آقای محمدی

مدیریت

جناب آقای بختیاری مدیریت دبیرستان
امتیاز دهید
امتیاز 4 از 5 توسط 3 کاربر

نظرات و پیشنهادات

Top